Увага!!! Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте дані умови. Якщо ви не згодні з цими умовами, не використовуйте цей сайт. Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів з використаннямданого сайту означає Вашу згоду з умовами даної Угоди користувача.

 

 Терміни, що вживаються в даній Угоді:

Адміністрація - адміністрація веб-сайту інтернет-магазину https://meblis.ua (49051 м.Дніпропетровськ, вул.Курсантська, буд. 7);

Сайт - веб-сайт інтернет-магазину https://meblis.ua;

Угода - призначена для користувача угода;

Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує інформацію про реалізацію товарів на Сайті. Продавцем може бути як Адміністрація так і будь-яке інша особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про товари такої особи. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Одержувачу (накладна або інших документах, що підтверджують факт передачі Товару Одержувачу);

Товар – товари, які пропонує даний інтернет-магазин за адресою https://meblis.ua;

Користувач - особа, яка переглядає інформацію на Сайті та / або замовляє та / або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач і Платник є Користувачами;

- Замовлення - звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, обраний користувачем;

Платник - особа, яка сплачує за Замовлення;

Одержувач - особа, зазначенав якості Платника, уповноважена отримати Товар згідно Замовлення. Якщо інше не зазначено у формі Замовлення, Одержувач є Платником;

Пропозиція - інформація, розміщена на Сайті про конкретний товар, який може бути придбаний Користувачем. Пропозиція включає в себе: інформацію про товар, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару Користувачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою а лише інформацією про можливі умови придбання Товару;

- Товар, виготовлений за індивідуальним замовленням - це предмет меблів, що має нестандартні розміри або комбінації оббивних тканин, або кольору твердих поверхонь в порівнянні з зразками представленими на сайті інтернет-магазину по веб-адресою  https://meblis.ua.

 

     1.Загальні умови використання Сайту

1.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Товарів Продавцями.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту вважається що Користувач приєднався до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни умови цієї Угоди. Такі зміни набувають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на Сайті.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак, Користувач після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю на придбання відповідного Товару на умовах, зазначених в Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє,що його оферта перенаправляється Адміністрацією обраному Продавцю. Дане положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця та / або приймає на себе будь-яку відповідальність за виконання замовлення продавцем.

1.6. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічній офертою і має бути прийнятою Користувачем. Прийняттям зустрічній оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на зустрічних умовах. Продавець має право відкликати зустрічну оферту до моменту видачі товару Одержувачу.

1.8. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачеві у разі невідповідності фактичним умовам оферти, Користувач (Одержувач) має право відмовитись від прийняття відповідного Товару і вимагати повернення сплаченої за нього суми, (якщо дана сума фактично була сплачена Платником). Одержувач має право скористатися даним правом до моменту підписання документів, що підтверджують отримання Товару (в т.ч. документів перевізника про доставку Товару Одержувачу).

1.9. Моментом отримання та прийняття Товару Одержувачем є момент (залежно від того, який настав раніше):

- підписання Одержувачем видаткової накладної (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товара Одержувачу);

- підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання ,відправлення Товару;

- Одержувачо тримав Товар і покинув пункт видачі товару і т.п..

 

     2.Інформація про Товар, гарантійний строк, оплата,доставка

2.1. Інформація про Товар міститься безпосередньо на самому товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на Товар. Інформація про Товар також міститься на Сайті https://meblis.ua та надається по телефону. Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про товар за допомогою засобів дистанційного зв'язку 0-800-300-903.

2.2. При отриманні Товару, до моменту підписання підтверджуючих отримання документів, Одержувач зобов'язаний ознайомитися з інформацією про товар, що міститься на Товарі і / або упаковці та / або у товаросупутних документах. Уразі необхідності отримання додаткової інформації про товар Одержувачз обов'язаний зв'язатися з Продавцем для її отримання.

2.3. Цінана Товар, зазначена в Пропозиції, є орієнтовною.Остаточна вартість Товарувказана в рахунку-фактурі, якийвиставляється Користувачеві Продавцем та в специфікації, яка є невід'ємною частиною договору.

2.4. Всі розрахунки за цим договором здійснюються в національній валюті України;

покупець здійснює передплату протягом 3 (трьох) банківський днів з моменту отримання рахунку від Продавця; оплата здійснюється в безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця; днем здійснення платежу вважається день, в який сума, що підлягає сплаті, надійшла на поточний рахунок Продавця; покупець зобов’язаний на вимогу Продавця звірити стан розрахунків та оформити акт звірки.

Детальна інформація про умови і порядок сплати за товар вказані в розділі «Оплата» за посиланням https://meblis.ua/article/1 та «Кредит» https://meblis.ua/article/14.

2.5.Сторони досягають згоди про те, що Товар повинен бути переданим Покупцеві за місцем знаходження Покупця у строк оговорений між Продавцем и Покупцем, згода набуває чинності з дня оплати авансового платежу; витрати на транспортування Товару Покупцеві покладаються на Продавця; приймання-передача Товару за кількістю та якістю здійснюється на підставі накладних.

Детальну інформацію про доставку можна знайти на сайті магазину в розділі «Доставка» за посиланням https://meblis.ua/article/1.

2.6. Якість Товару відповідає стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації, яка встановлює вимоги до його якості або зразкам (еталонам). Відповідність Товару вимогам законодавства України підтверджується способом та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.7. Згідно Закону України «Про права споживача» Продавець надає гарантію на всі позиції товару представлених на сайті  окрім текстилю. Гарантійний строк вказаний в  гарантійному талоні, який отримує Користувач з товаром або в електронному вигляді за допомогою електронної пошти.

2.8. У разі відмови Покупця від прийняття Товару, що не має істотного недоліку або виготовленого за індивідуальним замовленням, попередня оплата за Товар Покупцеві не повертається.

 

     3. Обмеження відповідальності

3.1. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. 

3.2.  У кожному разі, сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Користувачеві (Платнику, Одержувачу) у зв'язку з порушенням його прав при використанні Сайту (в т.ч. у зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Користувача) у відповідності зі ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена сумою в десять гривень.

3.4. У разі зміни ціни Товару в порівнянні з узгодженими Сторонами згідно з п. 2.3 Угоди Одержувач має право відмовитися від прийняття Товару. При цьому, Одержувач (Платник) має право вимагати повернення сплачених за Товар кошти.

3.4. Товари, на які встановлено гарантійний строк, діють гарантійні зобов'язання відповідно до умов, зазначених в гарантійному талоні. Відповідно до законодавства України у випадках не встановлення виробником гарантійного строку, гарантійний термін на такий Товар складає три дні.

   

      4. Зобов'язання сторін

4.1. Користувач зобов'язується уважно ознайомитися з даною Угодою. У разі незгоди з його умовами Користувач має негайно припинити використання Сайту.

4.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства або норми міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і його сервісів.

4.3. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (одержання ліцензій) відправовласників.

4.4. При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на сайт обов'язкове.

4.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повиннівступати в протиріччя з вимогами законодавства України та загальноприйнятих норм моралі і моральності.

4.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

4.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якоївідповідальності і не має зобов'язань у зв'язку з такою рекламою .

4.8. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця до моменту доставки Товару Покупцеві Продавець зобов'язується повернути Покупцю 100 (сто)% попередньої сплати Товар.

4.9. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань за Публічного договору.

 

     5. Персональні дані

5.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, який набув чинності 1 січня 2011 року, оформляючи Замовлення на Сайті Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір і обробку та зберігання його персональних даних з метою реалізації відносин, які виникають на підставі данної Угоди, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових відносин, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері реклами, збору персональних даних з комерційною метою, відносин в сфері статистики у відповідності з діючим законодавством України.  Користувач, який дає згоду на цю Угоду, підтверджує, що попереджений (ознайомлений) зі своїми правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторських і кур'єрським організаціям. Дане положеннядіє без обмеження строку дії.

5.2. Джереломзборуперсональнихданих є інформація, безпосередньо і добровільнонаданаКористувачем.

 

     6. Інші умови

6.1. Користувач має право призначити Одержувачем Товару третю особу. Згідно ст. 636 Цивільного кодексу України у цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати у формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача. 

6.2. Для видачі Товару Одержувачу останній зобов'язаний пред'явити при отриманні Товару документ, що засвідчує особу (паспорт).

6.3. При отриманні Товару Одержувач зобов'язаний розписатися в документах, що підтверджують отримання Товару.

6.4. Всі можливі спори, що випливають з цієї Угоди або пов'язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

6.5. Ніщо в Угоді не можерозумітися як встановленняміжКористувачем і Адміністрації Сайту агентськихвідносин, відносинтовариства, відносин по спільнійдіяльності, відносинособистого наймуабоякихосьіншихвідносин, прямо не передбаченихУгодою.

6.6. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності інших положень Угоди.

6.7. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з Користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права вжити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав матеріалів Сайту. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.

 

     7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та законодавством України, відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

7.2. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі слід вважати будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без їх вини, поза або всупереч їх волі чи бажанню, і які, за умови вжиття звичайних для цього заходів, не можливо передбачити та не можливо при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання органами державної влади чи місцевого самоврядування нормативних актів, що істотно змінюють умови даного Договору, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню, аварія на виробництві, недостача сировини, електроенергії, робочої сили, неможливість одержання транспортних засобів тощо.

7.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є надання офіційного підтвердження настання дій таких обставин.

7.4. Сторона, що має намір послатися на обставини непереборної сили, зобов’язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв’язку та характеру існуючих перешкод (максимально до 5 днів) повідомити іншу Сторону про їх наявність та їх вплив на виконання цього Договору.

7.5. Якщо обставини непереборної сили та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

7.6. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцяти) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник повертає Замовнику кошти протягом трьох днів з дня розірвання цього Договору.

 

Cookies

Як і багато інших компаній, ми використовуємо технологію cookies на нашому сайті та поза його межами. Cookies - це уривки інформації, які веб-сайт передає на жорсткий диск споживача для зберігання інформації, пов’язаної з веб-сайтом. Ця технологія розширює Ваші можливості використання інтернету, зберігаючи Ваші пріоритети під час перегляду певного сайту. Технологія cookies не містить особистої інформації і не може жодним чином налаштовувати Вашу систему або зчитувати інформацію з Вашого жорсткого диска.
Під час перегляду нашого веб-сайту ми можемо розмістити cookies на Вашому комп'ютері. Такі тимчасові cookies використовують для підрахунку кількості візитів на наш сайт. Вони видаляються, коли Ви виходите з браузера. Постійні cookies можуть зберігатися на Вашому комп'ютері Вашим браузером. Під час реєстрації цей тип cookies повідомляє: вперше Ви до нас завітали чи заходили на наш сайт раніше. Cookie не містять Персональних даних і можуть бути заблоковані Вами у будь-який момент. Сookies не отримують особистої інформації про Вас та не надають нам Вашої контактної інформації, а також не отримують жодної інформації з Вашого комп'ютера. Ми використовуємо cookies для визначення характеристик сайту та пропозицій, які Вам найбільше подобаються з метою надання Вам більше інформації, в якій Ви зацікавлені. Крім того, файли cookie використовуються, щоб зробити веб-сайт http://meblis.ua безпечним, захищеним і зручним. Файли cookie забезпечують підтримку функцій безпеки та їх запуск. Файли cookie також дозволяють відстежувати порушення ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ відвідувачами або пристроями. Файли cookie допомагають оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати тих відвідувачів або пристрої, які намагаються виконати пакетні завантаження інформації з веб-сайту.
Ярлик "help" на панелі більшості браузерів проінформує Вас як заборонити браузеру приймати нові cookies, як отримувати повідомлення від браузера, що Ви отримали нові cookies, або як відключити cookies. Пам'ятайте, що cookies дозволяють Вам повною мірою користуватися всіма можливостями веб-сайту http://meblis.ua, і ми рекомендуємо Вам залишати їх ввімкненими.
Крім того, веб-сайт http://meblis.ua може містити посилання на сайти. Такі посилання наведені виключно для інформаційних цілей.
Технічне оснащення сторінок сайту http://meblis.ua може включати в себе модулі:

• Соціальної мережі Facebook (facebook.com), управління якої відбувається зі штаб-квартири компанії Facebook Inc , Facebook Corporate Office, який знаходиться за адресою: Headquarters 1601 S. California Ave . Palo Alto , CA 94304 , USA, телефон: +1 (650 ) 543-4800
• Інформаційної мережі Twitter (twitter.com), управління якою здійснюється з офісу компанії Twitter , Inc., який знаходиться за адресою: 1355 Market St, Suite 900 San Francisco, CA 94103, USA, телефон: +1 ( 415 ) 222-9958;
• Соціального форуму Youtube (youtube.com) , управління яким здійснюється з офісу компанії YouTube, LLC, який знаходиться за адресою: 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, телефон: +1 (650 ) 253-0000
• Соціальної мережі "ВКонтакте" (vk.com), управління якою здійснюється з офісу ТОВ "В Контакті", який знаходиться за адресою: вул. Тверська , буд. 8, літ. Б, м. Санкт -Петербург, 191015, Росія.
• Соціальної мережі Google+ (http://www.google.com/intl/ru/+/learnmore/better/), управління якою здійснюється з офісу компанії 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, телефон: +1 ( 650 ) 253-0000.

Ці модулі можуть бути кнопками синхронізації аккаунту на веб-сайті http://meblis.ua, Like, ретвітнути або відповідно "Мені подобається". Якщо відвідувач відкривав одну з веб-сторінок, оснащену таким плагіном, його інтернет-браузер безпосередньо підключить його до серверів Facebook, Twitter, LinkedIn, ВКонтакте, Google+ або Youtube. Плагін буде передавати на сервер дані про те, які саме веб-сторінки веб-сайту http://meblis.ua відвідувач переглядав. При використанні будь-яких функцій плагіну, ця інформація також буде синхронізована з обліковим записом відвідувача на Facebook, Twitter, ВКонтакте, Google+ або Youtube. Більш детальну інформацію про збір і використання даних мережами Facebook, Twitter, ВКонтакте, Google+ або Youtube, а також про права і можливості щодо захисту персональних даних в даному контексті можна знайти в розділі про конфіденційність на сайтах Facebook, Twitter, LinkedIn, ВКонтакте, Google+ або Youtube